Copyright MeData BV 2017 Reizigersspreekuur
Steeds   meer   mensen   gaan   jaarlijks   op   vakantie   of   reizen   de   wereld   over   voor   hun   werk.   Ook het   aantal   Nederlandse   reizigers   met   buitenlandse   bestemmingen   is   enorm   toegenomen.   Bij een    bezoek    aan    het    buitenland    en    niet    alleen    in    de    tropen,    is    veelal    sprake    van    een toegenomen   risico   op   gezondheidsproblemen.   In   tropische   en   subtropische   gebieden   komen overdraagbare   ziekten   voor   die   wij   in   Nederland   niet   of   nauwelijks   meer   kennen.   Verminderde sanitaire    omstandigheden    en    algemene    hygiëne,    het    minder    of    niet    toegankelijk    zijn    van gezondheidszorgvoorzieningen,    een    ander    klimaat    en    een    gewijzigd    gedrag    van    reizigers kunnen bijdragen aan een verhoogde kans op ziekte of gezondheidsbezwaren. Om    bovengenoemde    reden    is    een    goede    voorlichting    zoals    u    kunt    krijgen    op    ons reizigersspreekuur   dan   ook   onze   belangrijkste   opdracht.   Een   en   ander   naast   het   verstrekken van   informatie   over   uiteraard   de   noodzakelijke   vaccinaties   en   advies   met   betrekking   tot   uw malariaprofylaxe. De   kosten   van   een   consult   en   de   vaccinaties   die   u   heeft   gekregen   kunnen   per   contant   of bankovermaking   worden   voldaan.   U   ontvangt   een   factuur   voor   een   eventuele   declaratie   bij   uw zorgverzekeraar.   Veel   ziektekostenverzekeraars   vergoeden   geheel   of   gedeeltelijk   de   kosten   van de vaccinaties en de malariatabletten. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw verzekeraar.

Wees alert !

Een          goede          voedselhygiëne, bescherming   tegen   insectenbeten   en het     vermijden     van     contact     met mogelijk     vervuild     oppervlaktewater en    ander    veilig    gedrag    kan    veel problemen      voorkomen.      Dit      laat onverlet     dat     toch     in     een     groter percentage   van   de   gevallen   sprake   is van      gerapporteerde      gezondheid- sproblemen   en   wel   in   70%   van   de gevallen,     overigens     meestal     met beperkte impact. Ongeveer   1%   van   de   mensen   in   het buitenland    zal    zich    gedurende    hun verblijf   daar   moeten   laten   opnemen in een ziekenhuis.
Afspraak maken T: 06-51382525 (voicemail s.v.p. inspreken) E: mvanscheepen@medata.nl
Medata BV is aangesloten bij: